Waarom FaSA?

Wat zou het mooi zijn als het onderhoud aan een gebouw al gebeurd is voordat een probleem aan een gebouw zich voordoet. Nu gebeurt dit meestal periodiek en vaak pas als er al problemen zijn. FaSA maakt onderhoud precies op tijd mogelijk.

Onderhoud precies op tijd    

Inspecteurs voeren periodiek inspecties uit. Dit is vooral bij grote vastgoedprojecten tijdrovend en het is een subjectieve beoordeling van de staat van het gebouw. Er is behoefte aan objectieve informatie om tot een beter strategisch beheer en onderhoud van gebouwen te komen. Dit is mogelijk door digitalisering van onderhoudsinspecties. Met slimme algoritmes is het dan mogelijk om het toekomstig onderhoud te voorspellen. Het onderhoud gebeurt dan dus precies op tijd. En dat heeft voordelen:
•    Lagere onderhoudskosten
•    Hogere restwaarde
•    Minder gezondheidsklachten

In drie jaar tijd wordt er aan gewerkt om dit mogelijk te maken met de Façade Service Applicatie.