Waar staat FaSA?

Najaar 2018
Toestemming voor de allereerste proefvluchten met drones in stedelijk gebied van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie.

Voorjaar 2019
Er hebben voor het eerst legale dronevluchten plaatsgevonden in stedelijk gebied. De drones maakten camera-opnames bij woningcomplexen op verschillende locaties. Veiligheid, privacy, procedures, communicatie met bewoners, beeldkwaliteit en beeldinformatie zijn belangrijke thema’s die hierbij uitgebreid getest zijn.

Daarnaast is er een inventarisatie gestart om FaSA voor de utiliteitsbouw in te zetten. Diverse partijen uit de gevelbouw gingen met de initiatiefnemers van het project om de tafel om de businesskansen te bespreken.

Zomer/najaar 2019
Verzamelen van beeldmateriaal om te komen tot kunstmatig intelligente software die de status van een gevel analyseert. Denk hierbij aan gebreken, onderhoud en de afgesproken prestaties van de gevel. 

Ook zijn gesprekken met onderwijsinstellingen in de regio Den Haag gestart. Een vooruitstrevende manier van gebouwbeheer vraagt om andere competenties. Dit vraagt om aanpassing van de opleidingen op het gebied van bouw en vastgoedonderhoud. 

Zomer/najaar 2020
0-meting voor de Betuwse woningcorporatie KleurrijkWonen, waarbij 5500 woningen in beeld gebracht zijn. Op basis hiervan wordt met behulp van kunstmatige intelligentie een analyse gemaakt van deze beelden. Hierbij komen mogelijke gebreken naar voren, wat inzicht geeft voor de Meerjaren Onderhouds Begroting.