FaSA in Facades 2022

Façades 2022, het jaarlijkse gevelboek van de VMRG, heeft dit jaar kwaliteitsborging als thema met hierin ook een artikel over FaSA. Uit het voorwoord: 'Ook leest u over een mooi product voortgevloeid uit het innovatieproject Facade Service Applicatie. Met behulp van een drone wordt een 3D model van een gebouw gemaakt, waarmee u geveldetails tot op de mm kunt inspecteren. Deze nieuwe technieken bieden natuurlijk ook uitstekende mogelijkheden om de kwaliteit van een gebouw vast te leggen.'

Bekijk Façades 2022 hier.